Ako unajmite gliser dobit će te 10% POPUSTA na vodene spotove i zabavu! Svi korisnici našeg smještaja imaju pravo na 10% POPUSTA kod unajmljivanja glisera ili vodenih sportova i zabave!
!

Speed Boat Rent
7 dana – 5% popust 14 dana – 10% popust

30 kt
10
1
28 kt
7
1
22 kt
7
1
25 kt
7
1