Izleti

Panorama Makarska Rivijera

 • Tučepi
 • Makarska
 • Baška Voda
 • Brela
 • Vruja – plaža
 • Tučepi

Beach Vrulja / Plaža Vrulja

43.400569, 16.885311

EN - Vrulja beach is located near the beautiful resort Brela on the Makarska Riviera. Vrulja is surrounded with awry and high cliffs because of which it is not easily approached. It is best to come to the beach by boat. Those who do not want to spend the whole day in the sun can enjoy in the shade beautiful tall pines and other Mediterranean plants provide you with. The beach is pebbly and the sea is crystal clear and a little cooler due to many fresh water sources. The beach is ideal for romantic couples and families with small children.

HR - Plaža Vrulja je okružena strmim i visokim liticama te pristup do nje i nije baš lagan, zato je nabolje na plažu doći brodom. Oni koji ne žele cijeli dan biti na suncu mogu uživati u hladovini koju vam pružaju prekrasni visoki borovi i ostalo mediteransko raslinje. Plaža je šljunčana a more kristalno čisto i malo hladnije zbog brojnih podvodnih izvora slatke vode. Plaža je idealna je za romantične parove i obitelji s malom djecom.

Brela

43.366611, 16.931941

EN - Brela is a small tourist resort situated on the Makarska Riviera. They offer the riches of the crystalline sea, six kilometres of natural sandy beaches, the scent and the beauty of the thick pine tree forest (in large part a natural monument), numerous pedestrian zones which entangle from the walking area along the coast, to the old hamlets, proud of the old Dalmatian architecture, and all the way to the peaks of the mountain Biokovo.

HR - Brela su malo turističko mjesto na Makarskoj rivijeri. Brela nude bogatstvo kristalno čistog mora, 6 km prirodnih šljunčanih plaža, miris i ljepotu guste borove šume koja je većim dijelom zaštićeni spomenik kulturne baštine, brojne pješačke staze koje se isprepliću od šetnice duž mora, preko starih zaselaka koja se ponose starom dalmatinskom arhitekturom, sve do samih vrhova planine Biokovo.

Baška Voda

43.357730, 16.946863

EN - At the foot of Mt. Biokovo, at the edge of the warm and crystalclear Adriatic sea, you'll find Baska Voda.
Once a farming and fishing town, this idyllic spot is now a modern tourist attraction on the Makarska Riviera in the heart of Dalmatia. Baska Voda, Basko Polje and the surrounding villages of Topici, Bast, Krvavica, Bratus and Promajna form a kaleidoscope of hospitality, tradition, modern life and a preserved environment. Baska Voda is not only sun, transparent sea and beautiful beaches amidst pine woods and fresh mountain air.

HR - U podnožju planine Biokovo, uz obalu kristalno čistog Jadranskog mora nalazi se Baška Voda.
Nekoć poljodjelski i ribarski gradić, ovo idilično mjesto danas je atraktivna turistička destinacija na Makarskoj Rivjeri, u srcu Dalmacije. Baška Voda, Baško Polje i okolna naselja Topići, Bast, Krvavica, Bratuš i Promajna nude gostoljubivost, tradiciju, suvremenu infrastrukturu i očuvan okoliš.

Makarska

43.291474, 17.017622

EN -The city of Makarska grew around a natural harbor protected by a picturesque peninsula of Sveti Petar (St. Peter) and the cape Osejava. It is the only harbor of this kind between the mouth of the Cetina and Neretva rivers. In the past it provided protection and safe harbor during stormy weather to sailors, pirates and merchants, and nowadays it does the same for yachts, sailing boats and tourist ships. This contributed to its development into a trading port, especially during the Ottoman and Venetian occupation. Today, there is a ferry line which runs a few times a day from Makarska to Sumartin on the island Brač. During the summer months the harbor fills up with yachts and tourist ships, while young people crowd the main Kačić square enjoying entertainment and cultural performances. As the night goes on, Makarska becomes livelier and livelier, and its cafes, restaurants and discotheques fill up.

HR - Grad Makarska razvio se oko prirodne luke koju štite slikoviti poluotok Sveti Petar i rt Osejava i najveća je i jedina takva luka između ušća Cetine i Neretve. Siguran je zaklon i pribježište za lošeg vremena, nekad pomorcima, gusarima i trgovcima, a danas turističkim jahtama, jedriličarima i izletničkim brodovima. To je pridonijelo da je postala važna trgovačka luka, osobito za vrijeme turske i mletačke okupacije. Danas iz luke vozi trajekt više puta dnevno za Sumartin na Braču. Za ljetnih večeri luka je puna jahti i turističkih izletničkih brodova, a Kačićev trg u središtu grada pun je mladosti koja uživa u zabavnim i kulturnim priredbama. Što dublje u noć makarska je riva sve življa, a kafići, restorani i disco-barovi sve puniji.

Tučepi

43.270515, 17.052094

EN - All those deciding to spend their vacation in Tučepi can enjoy the 4 km long pebble beach, lined with pine trees for shade, and the seaside promenade extending along the entire length of the beach. Try out one of the many water sports, or hit the sports courts at the Slatina sports centre, situated on the western side of town just off the promenade. For those looking to delve into the depths of the sea and enjoy the beauty of the sea life, the diving school is situated in the Tučepi harbour. If you prefer to enjoy the silence and feel the weight of wisdom of centuries past, set out on one of the marked walking trails to the nearby villages, just 30 to 50 minutes from the sea.

HR - Svi koji se odluče za boravak i odmor u Tučepima uživat će u lijepoj 4 km dugačkoj šljunkovitoj plaži natkrivenoj borovima i šetalištu koje se proteže duž cijele plaže. Uz bogate vodene sportove na raspolaganju su vam i sportski tereni sportskog centra "Slatina", smještenog na zapadnoj strani mjesta uz samu šetnicu. Onima koji žele prekinuti mir morskih dubina i uživati u čarima podmorja na raspolaganju je i škola ronjenja smještena u tučepskoj lučici. Želite li, pak, uživati u tišini i osjetiti mudru težinu prohujalih stoljeća, uputite se uređenim i obilježenim pješačkim stazama u obližnje zaseoke, udaljene 30 do 50 minuta hoda od mora.

Izlet u Pakominu (otok Hvar)

 • Tučepi
 • Pakomina (2h)
 • Klokun – Vruja (30min)
 • Tučepi

Pakomina

43.172001, 16.946945

EN - Pakomina is quiet and secluded cove with pebble beach and crystal clear water on the island Hvar. Pakomina can be reached only by boat . Above the beach is a family restaurant with fresh fish and meat dishes.

HR - Pakomina je mirna i osamljena uvala sa šljunčanom plažom i kristalno čistim morem na otoku Hvaru. U Pakominu se može doći samo brodom. Iznad plaže nalazi se obiteljski restoran sa ponudom svježe ribe i mesnih specijaliteta.

Klokun - Vruja

43.226850, 17.105650

EN - Bay Klokun between Podgora and Drasnice is a place where freshwater submarine springs are mixed with seawater.

HR - Uvala Klokun između Podgore i Drašnica mjesto je gdje se slatkovodni, podmorski izvori mješaju sa morskom vodom.

Tučepi

43.270531, 17.052051

EN - All those deciding to spend their vacation in Tučepi can enjoy the 4 km long pebble beach, lined with pine trees for shade, and the seaside promenade extending along the entire length of the beach. Try out one of the many water sports, or hit the sports courts at the Slatina sports centre, situated on the western side of town just off the promenade. For those looking to delve into the depths of the sea and enjoy the beauty of the sea life, the diving school is situated in the Tučepi harbour. If you prefer to enjoy the silence and feel the weight of wisdom of centuries past, set out on one of the marked walking trails to the nearby villages, just 30 to 50 minutes from the sea.

HR - Svi koji se odluče za boravak i odmor u Tučepima uživat će u lijepoj 4 km dugačkoj šljunkovitoj plaži natkrivenoj borovima i šetalištu koje se proteže duž cijele plaže. Uz bogate vodene sportove na raspolaganju su vam i sportski tereni sportskog centra "Slatina", smještenog na zapadnoj strani mjesta uz samu šetnicu. Onima koji žele prekinuti mir morskih dubina i uživati u čarima podmorja na raspolaganju je i škola ronjenja smještena u tučepskoj lučici. Želite li, pak, uživati u tišini i osjetiti mudru težinu prohujalih stoljeća, uputite se uređenim i obilježenim pješačkim stazama u obližnje zaseoke, udaljene 30 do 50 minuta hoda od mora.

Izlet u Jelsu i Bol (otoci Hvar i Brač)

 • Tučepi (polazak at 9:00)
 • Jelsa (10:00 – 1h)
 • Bol (11:20 – 3h)
 • Tučepi (15:20)

Bol

43.261031, 16.656942

EN - Bol is the oldest coastal settlement on Brač. It exists in the solitude of the southern landscape, at the foot of the Bol crown and Vidova Mountain – the highest island peak and at the same time the highest point of all Adriatic islands (778 m).
It stretches few kilometers along the coast. The sea in front of it is crystal clear, transparent waves resemble a cut crystal.
Bol has many beautiful beaches. To the west from Bol lies the beach Zlatni rat (Golden Horn) one of the largest and most beautiful attractions of the Adriatic. Like a small tongue it extends nearly half a kilometre into the clear blue sea.
It "grows" with the depositing and sedimentation of small gravelly pebbles around the underwater reef. The point of the Zlatni rat (Golden horn) changes shape, attempting to conform to the will of the waves and gentle sea currents.

HR - Bol je najstarije obalno bračko naselje. Živi u osami južnih krajolika, u središnjem dijelu južne strane otoka, podno Bolske krune i Vidove gore - najvišeg otočnog uzvišenja i ujedno najvišeg vrha svih jadranskih otoka (778m).
Nekoliko se kilometara proteže uz sam morski rub. More je pred njim iznimno bistro, prozirni valovi doimlju se poput brušena kristala. Bol obiluje privlačnim plažama.
Zapadno od Bola, plaža Zlatni rat jedna je od najvećih i najljepših prirodnih atrakcija Jadrana. Poput jezičca pruža se gotovo pola kilometra u modrinu mora. Raste nanošenjem i taloženjem sitnih šljunčanih oblutaka oko podmorskog grebena. Vršak Zlatnog rata mijenja oblik nastojeći ugoditi volji valova i morskim strujanjima.

Jelsa

43.162424, 16.693132

EN - Just like the rest of the Island of Hvar, the area of Jelsa has a well-indented coastline, many small islands, coves and headlands where guests can relax and truly enjoy themselves.
The coves and headlands are ideal for swimming and sunbathing - sand, pebble or stone block beaches are surrounded by thick pine-forest that provide much needed shade on hot summer days.
In 1991 the Island of Hvar signed the Declaration of the Central Dalmatian Islands - an Eco-clean Zone. Jelsa and its surroundings are like a sunny garden filled with the invigorating smell of an unpolluted sea, while above it clear, blue skies.

HR - Područje općine Jelsa, kao i cijeli otok, ima bogato razvedenu obalu s pripadajućim otočićima, mnoštvo uvala i rtova, gdje gost može naći pravo zadovoljstvo i mir.
Uvale i rtovi iznimno su pogodni za sunčanje i kupanje - pijesak, šljunak ili kameni obluci te velike ravne stijene uz gustu borovu šumu i uvijek lagani povjetarac pružaju gostu osvježenje i hlad potreban za velikih vrućina.
Još 1991. godine otok Hvar potpisao je Deklaraciju Srednjodalmatinski otoci - ekološki čista zona, pa nam se i područje Jelse otkriva kao sunčani vrt kojeg napaja opojnost nezagađenog mora a natkriva kristalna vedrina neba.

Tučepi

43.270483, 17.052070

Tučepi EN - All those deciding to spend their vacation in Tučepi can enjoy the 4 km long pebble beach, lined with pine trees for shade, and the seaside promenade extending along the entire length of the beach. Try out one of the many water sports, or hit the sports courts at the Slatina sports centre, situated on the western side of town just off the promenade. For those looking to delve into the depths of the sea and enjoy the beauty of the sea life, the diving school is situated in the Tučepi harbour. If you prefer to enjoy the silence and feel the weight of wisdom of centuries past, set out on one of the marked walking trails to the nearby villages, just 30 to 50 minutes from the sea.

HR - Svi koji se odluče za boravak i odmor u Tučepima uživat će u lijepoj 4 km dugačkoj šljunkovitoj plaži natkrivenoj borovima i šetalištu koje se proteže duž cijele plaže. Uz bogate vodene sportove na raspolaganju su vam i sportski tereni sportskog centra "Slatina", smještenog na zapadnoj strani mjesta uz samu šetnicu. Onima koji žele prekinuti mir morskih dubina i uživati u čarima podmorja na raspolaganju je i škola ronjenja smještena u tučepskoj lučici. Želite li, pak, uživati u tišini i osjetiti mudru težinu prohujalih stoljeća, uputite se uređenim i obilježenim pješačkim stazama u obližnje zaseoke, udaljene 30 do 50 minuta hoda od mora.

Comments are closed.